Jak

Trasa začíná i končí v Praze odplutím na jih a připlutím ze severu. Vede přes 22 státu a je dlouhá 20 000 km.


Jak k celé cestě přistupuji? Je to výkon? Je to výzva?

Osobně cestu jako výkon nevnímám. Vnímám cestu jako život samotný. Nemyslím si, že tato cesta vyžaduje více životní energie než život kdekoli jinde a jakkoli jinak. Jedná se tedy pro mě o život na cestě, v přítomném okamžiku. Neplánuji této cestě, co mi má přinést, ale jsem připraven přijmout to, co mi cesta poskytne, ukáže a naučí.


 


1. Vyplutí – Praha 4.4.2015

(START: Bajkazyl na Náplavce)

2. Překonání Šumavy

(více jak 100 km pěšky i s kajaky)

3. Splutí Dunaje

(2 200 km, na kterých je třeba překonat více jak 13 přehrad či jiných vodních stupňů)

4. Černé moře

(800 km pobřeží Černého moře)

5. Řecké ostrovy

(nejdelší přeplavby mezi ostrovy na otevřeném moři během naší cesty, v součtu téměř 170 km)

6. Gibraltar

(opuštění Středozemního moře)

7. Pobřeží Atlantického oceánu

(pobřeží známé svým výskytem až 30 m vysokých vln “Nazaré” – Portugalsko)

8. Kanál La Manche

(přeplutí kanálu s nejhustší lodní dopravou na světě)

9. Hamburk

(800km proti proudu zpět do Prahy)


Finanční stránka takovéto cesty je pro mnohé určitě zajímavé téma. Sám jsem zvědav, jaké finance si tato cesta vyžádá. Určitě Vás o této skutečnosti budu informovat. Přeci jen, je to cenná zkušenost, a to tentokrát v právém významu slova.