10
Čvc

Opravy kajaku

Vzpomínám si na moment, jak jsem prožíval sklouznutí kajaku po povrchu ostrého kamene a jak se na jeho dně objevila první malá a nepatrná rýha.

Read more